wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy

Ania

Studentka hebraistyki i socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Humanistka z przesytem zainteresowań. Fanka konsekwencji w światopoglądzie i dobrze zrobionego hummusu. Na co dzień obraca się w klimatach Bliskiego Wschodu, myśli reformacyjnej i aktualnej sytuacji geopolitycznej.​

Cudowna Boża łaska zbawiła mnie z niewiary i ciemności grzechu przez zastępczą śmierć Chrystusa na krzyżu. Wierzę, że prawda obiektywna istnieje, a Biblia daje nam narzędzia, aby móc właściwie odnieść się do wszystkich aspektów otaczającej rzeczywistości.

Marta

Typ człowieka z naleciałościami świata studenckiego objawiającymi się wyczuleniem na konsekwentne precyzowanie używanych pojęć. Trochę śpiewa, trochę gra na instrumentach, czasem rysuje i zdarza się, że wnikliwie śledzi obecne realia.

Wierzę w fakty i obiektywność prawdy, w tym zbawienia z łaski przez wiarę. O ile to możliwe, chcę jak najrzetelniej zgłębić temat, w którym zabieram głos. Analizuję i przetwarzam informacje, z którymi się spotykam. Na co dzień tkwię w teoriach socjologicznych.

Chrześcijanką jestem, dzięki Bogu, nie tylko z teorii.