Idea

doPrawdy.com to blog poświęcony współczesnym kwestiom społecznym z perspektywy chrześcijańskiej. Jako jego autorki, piszemy o otaczających nas realiach stawiając u podstaw istnienie Boga i objawionej w Jego Słowie obiektywnej prawdy – co do której rzeczywistego istnienia jesteśmy przekonane i wierzymy, że nie stanowi ona jedynie syntezy umownych i relatywistycznych przesłanek. Idea utworzenia takiego miejsca w sieci zrodziła się z naszych osobistych doświadczeń oraz przemyśleń, w tym z odczuwalnego deficytu chrześcijańskich treści w języku polskim, które poruszałyby zagadnienia społeczne i opisywały zmieniającą się rzeczywistość. Są to kwestie szczególnie bliskie naszym sercom. Chcemy pobudzać do dyskusji i zastanawiać się nad różnymi aspektami życia chrześcijańskiego, stawiając w centrum Tego, który jest jego początkiem i końcem.

doPrawdy, czyli do Chrystusa, gdyż On Sam powiedział o Sobie: “Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14:6).


Nasze teksty pojawiają się również na portalu Należeć do Jezusa.