wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy

Idea bloga zrodzona przez okoliczności chrześcijańskiego życia, ku głębszemu zrozumieniu prawdy. Prawdy, co do której jesteśmy przekonane, że istnieje rzeczywiście i nie stanowi jedynie syntezy umownych i relatywistycznych przesłanek. Prawdy, która jest obiektywna i ponadczasowa. Jako autorki chcemy pobudzać do dyskusji i zastanawiać się nad różnymi aspektami życia chrześcijańskiego, stawiając w centrum Tego, który jest jego początkiem i końcem.

doPrawdy, czyli do Chrystusa, gdyż On Sam powiedział o Sobie “Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14:6).

Ostatnie wpisy