Strona główna

Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy.

I Jana 5:19

helena-lopes-DkGIAjlIJu0-unsplash adventure-architecture-bay-196667

Blog poświęcony współczesnym kwestiom społecznym z perspektywy chrześcijańskiej, zawierający artykuły, felietony, eseje mające pobudzać do przemyśleń i dyskusji.

Piszemy o otaczających nas realiach stawiając u podstaw istnienie Boga i objawionej w Słowie Bożym obiektywnej prawdy.